Trainen van je brein

 Leefstijl · Artikel

Hoe beïnvloedt MS mijn cognitie?
Cognitie is eigenlijk een samenspel tussen het geheugen en het denkvermogen. Het stelt je in staat te leren, te onthouden, te plannen, taal te gebruiken, objecten te herkennen, afstanden in te schatten en problemen op te lossen.
Bij MS kunnen er veranderingen in het geheugen optreden, door beschadigingen in de zenuwcellen, gelegen in de hersenen, die door MS ontstaan zijn. Hierdoor wordt de boodschap van de hersenen naar het lichaam, en andersom, niet goed overgebracht en verslechtert de cognitie. Kenmerkend voor cognitieve problemen is bijvoorbeeld dat je een gemaakte afspraak vergeet, namen van personen en objecten niet meer goed kunt herinneren, of nieuwe informatie minder goed onthoudt. Problemen in cognitieve aspecten kunnen bovendien een rol gaan spelen bij het omgaan met lichamelijke klachten.
Uit recent onderzoek is gebleken dat intellectuele verrijking cognitieve problemen bij MS mogelijk zou kunnen verminderen.4 In het betreffende onderzoek hebben ze de woordenschat van personen met MS, met een vergelijkbare aantastingsgraad van de hersenen, met elkaar vergeleken en wat bleek: bij de personen met de grootste woordenschat (als maat voor de intellectuele verrijking) was de vermindering van cognitieve capaciteiten beperkter. 4
Het kan dus zinvol zijn om je woordenschat uit te breiden en je geheugen en oplossend vermogen van je hersenen te vergroten met oefeningen, zogenaamde hersentraining.

(3)

  Uiteraard is het niet mogelijk om een heel leven lang cognitieve vaardigen ‘leren’ onder te brengen in een enkele trainingsoefening. Dat zou natuurlijk ideaal zijn.
  Op dit moment wordt er nog volop onderzoek gedaan naar de effecten van hersentraining op de cognitieve problemen bij MS. Voor andere positieve effecten op de cognitie bij MS en effecten op langere termijn zal onderzoek nog onomstotelijk bewijs moeten leveren. Maar de eerste resultaten uit onderzoek stemmen positief wat betreft het verbeteren van de cognitie bij MS. Zo hebben onderzoekers met een studie aangetoond dat braintraining-spelletjes de cognitie bij MS kan verbeteren. Ook was er op de MRI-scans meer hersenactiviteit waar te nemen. Dit betekent mogelijk dat er meer neurale netwerken zijn geactiveerd en de hersenen dus heel goed in staat zijn de capaciteit te vergroten. Of dit daadwerkelijk verbetering van de cognitieve klachten geeft bij MS is nog niet duidelijk, maar deze eerste resultaten geven in elk geval voldoende redenen om bij MS mentaal actief te willen blijven.
  Hier zijn verschillende mogelijkheden voor, bijvoorbeeld door te puzzelen of het hersentrainingsspelletjes te spelen op de computer of telefoon. Het is hierbij belangrijk om je grenzen steeds te verleggen, dus wordt een puzzel te gemakkelijk, kies dan voor een moeilijkere. Het is belangrijk jezelf te blijven uitdagen.
  Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden om cognitie te verbeteren, dan alleen met denksport. Sporten of bewegen hebben een positieve invloed op de bloedtoevoer naar je hersenen en kunnen op deze wijze ook een gunstig effect hebben.

  (1,2)

  • Op de website Neurocampus.com tref je een scala aan gratis hersentrainingsoefeningen
  • Op de website Braingymmer.nl vind je diverse  brain-testen en games

GZNL.AUBA.17.12.0262k 

Gerelateerd


Effect op het geheugen

Effect op het geheugen