Herkennen van een terugval

Herkennen van een terugval

Als je nieuwe symptomen van MS ervaart of als oude symptomen ernstiger worden, wordt dit een 'terugval' of 'schub' genoemd. Oude symptomen die terugkeren of in een ander deel van het lichaam optreden, kunnen ook wijzen op een terugval.2

Tijdens terugvallen treden er symptomen op die enkele uren tot vele maanden kunnen aanhouden voordat ze weer verdwijnen.2

  Als je denkt dat je een terugval hebt, is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk laat weten aan je arts of MS-verpleegkundige. Het herkennen van een terugval kan soms lastig zijn. Het is moeilijk om te zeggen wat wel of niet een symptoom van een terugval is, zeker als de diagnose MS pas net gesteld is. Als je bijvoorbeeld evenwichtsproblemen of vermoeidheid ervaart, betekent dat niet altijd dat er sprake is van een terugval. Als je twijfelt, is het goed om hier met je arts of MS-verpleegkundige over te praten. Het kan ook helpen om een dagboek bij te houden. Je kunt hierin opschrijven wanneer en hoe lang bepaalde symptomen zich voordoen en hoe deze symptomen jou beïnvloeden. Dit dagboek kun je dan gebruiken tijdens het gesprek met je arts of MS-verpleegkundige.

  Hoewel het in het begin moeilijk of zelfs stressvol kan zijn, wordt het herkennen van symptomen van een terugval na verloop van tijd gemakkelijker als je jouw aandoening leert kennen.
  Na een tijdje kun je meer op je eerdere ervaringen vertrouwen, wat het makkelijker maakt om mogelijke tekenen van een terugval te herkennen. Hoe vertrouwder je met dit proces raakt, des te minder stressvol dit is.

  Als je nieuwe symptomen ontwikkelt en terugvallen krijgt kan dit onzekerheid veroorzaken, maar onthoud dat er heel wat gebeurt in je lichaam en dat niet alles komt door MS. Als je automatisch elk symptoom dat je ervaart toeschrijft aan MS, wordt er mogelijk voorbijgegaan aan een ander niet aan MS gerelateerd probleem dat moet worden onderzocht.

  Overleg bij twijfel met je arts, aangezien deze jou ondersteuning en advies kan bieden in een moeilijke periode. (1)

  Terugvallen kunnen variëren van licht tot ernstig en kunnen onverwachts optreden. Hierdoor wordt leven met MS soms onvoorspelbaar. Vaak kun je bij een terugval thuis worden behandeld, met hulp van je arts en andere (medische) zorgverleners. Bij ernstige (of acute) terugvallen is het mogelijk dat je in het ziekenhuis behandeld moet worden.

  De behandeling van MS kan worden onderverdeeld in twee categorieën:

  Behandelingen die de ziekte zelf aanpakken.
  Dit worden vaak 'immunomodulerende behandelingen' genoemd. Deze behandelingen zijn bedoeld om het aantal terugvallen te verminderen. Ook helpen ze om de voortgang van de ziekte te vertragen. Deze behandelingen worden vrijwel altijd gedurende een langere tijd gebruikt.

  Behandelingen die de symptomen van MS bestrijden of verlichten.
  Om de ontsteking te remmen, de duur van een terugval te beperken of het herstel te helpen versnellen, kunnen steroïden worden gebruikt. Voor regelmatig of langdurig gebruik worden steroïden niet aanbevolen. Om de impact van een terugval op het dagelijkse leven te beperken, kunnen revalidatie en steun in de vorm van bijvoorbeeld fysiotherapie, beroepstherapie en dieetadvies helpen. Ook andere services, zoals thuiszorg, kunnen helpen tijdens en na een terugval. Je kunt je arts of MS-verpleegkundige om informatie vragen en overleggen over mogelijke behandelingen in jouw omgeving.

  Je kunt met je arts of MS-verpleegkundige overleggen over meer steun en advies bij het omgaan met terugvallen. Ook MS-organisaties in jouw omgeving kunnen je meer informatie en advies bieden.

  1. J. Nicholas et al. Real-world adherence to, and persistence with, once- and twice-daily oral disease-modifying drugs in patients with multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis. BMC Neurology (2020)20:28
  2. Soorten behandeling MS | MSdeBaas

MAT-NL-2001832 v.1 – 01/2021