Het belang van controles

Het belang van controles

Elk medicijn kan bijwerkingen veroorzaken. Bij AUBAGIO® (teriflunomide) is dat niet anders. Hoewel niet iedereen er last van krijgt, is het toch verstandig om op de hoogte te zijn van mogelijke bijwerkingen. Zo kun je hier op een goede manier mee omgaan als deze zich voordoen.

Voordat je begint met AUBAGIO®, is het belangrijk dat gekeken wordt of deze behandeling medisch gezien bij je past aan de hand van bloedonderzoek(en). Deze onderzoeken worden gebruikt om jou goed te kunnen monitoren en te controleren op bijwerkingen. Het is belangrijk dat je je aan alle afspraken houdt die je met jouw arts en de kliniek gemaakt hebt.

  Je neuroloog of MS-verpleegkundige zal een aantal controles uitvoeren, zoals het opnemen van je bloeddruk en het doen van bloedonderzoek(en). Het gaat daarbij om een bloedonderzoek waarbij de leverfunctie gecontroleerd wordt. De arts kan dan bepalen hoe goed de lever werkt vóór en tijdens de behandeling met AUBAGIO®. Deze onderzoeken zijn heel belangrijk omdat sommige  mensen die AUBAGIO® gebruiken een verhoogd risico op leverproblemen kunnen hebben. Laat je lever daarom regelmatig onderzoeken, zodat je samen met jouw arts eventuele problemen van de lever op tijd kunt ontdekken en laten behandelen. Onderzoeken kunnen om verschillende redenen een afwijkende uitslag laten zien. Een onderzoek moet daarom herhaald worden voordat kan worden bepaald of er sprake is van een leverprobleem en welke gevolgen dat eventueel heeft voor jouw behandeling. (1)

  Je arts houdt jouw leverwaarden in de gaten door regelmatig de leverfunctie te laten controleren door middel van een eenvoudig bloedonderzoek. Daarbij wordt de hoeveelheid leverenzymen gemeten. De alanine aminotransferase (ALAT) test bepaalt de hoeveelheid van het leverenzym ALAT in bloed. Een enzym is een eiwit dat cellen helpt om een bepaalde stof om te zetten in een andere stof. De dokter zal de test dan meestal vaker aanvragen om te kijken of enzymactiviteit van ALAT verandert of hetzelfde blijft. Bloedafname ter controle van de leverfunctie kan zonder speciale voorbereiding plaatsvinden. Het verzamelen van het bloedmonster duurt maar een paar minuten; het verwerken van het bloedmonster gebeurt in het laboratorium van een ziekenhuis en de resultaten worden meestal na 1 of 2 dag(en) rechtstreeks naar jouw arts gestuurd. (1)

  Tijdens de behandeling met AUBAGIO® wordt de ALAT regelmatig gecontroleerd. (1)

  Tijdens de bloedonderzoeken wordt de hoeveelheid leverenzymen in jouw bloed gecontroleerd. Er zijn ook enkele symptomen die kunnen wijzen op mogelijke leverproblemen. Het is belangrijk dat je deze symptomen leert herkennen voor het geval ze ontstaan tussen de onderzoeken in.

  Als je één van de volgende symptomen hebt tijdens het innemen van Aubagio, laat dit je arts dan zo snel mogelijk weten. Hij of zij laat dan een extra bloedonderzoek doen om jouw ALAT-gehalte te controleren.

  • Het geel worden van jouw huid of jouw oogwit;
  • Donkerdere urine dan normaal;
  • Misselijkheid en overgeven zonder duidelijke oorzaak.(1)

  Controle van witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes: AUBAGIO® kan tijdens de eerste zes weken van de behandeling het aantal witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes in jouw bloed verminderen. Na de eerste zes weken wordt het aantal van deze cellen weer langzaam normaal. Jouw arts zal daarom uit voorzorg een volledig bloedbeeld vragen voordat je start met AUBAGIO®. Hij of zij kan ook bloedonderzoeken doen tijdens jouw behandeling als je symptomen van, bijvoorbeeld, infecties hebt. Zo kan het aantal witte bloedlichaampjes gecontroleerd worden.

  Meten van de bloeddruk: AUBAGIO® kan tot een lichte verhoging van de bloeddruk leiden. Mogelijk wil je arts daarom tijdens de behandeling regelmatig jouw bloeddruk controleren. (1)

  1. SMPC AUBAGIO®, november 2022
  2. Bijsluiter AUBAGIO®, november 2022

MAT-NL-2001831 v.5 - 032023