Je behandeling evalueren

behandeling evalueren

Je behandeling evalueren

Samen met jouw arts heb je gekozen voor AUBAGIO® (teriflunomide) als behandeling voor jouw (Relapsing Remitting) RRMS . AUBAGIO® kan helpen het aantal terugvallen dat je krijgt te verminderen.1,2,3  Ook helpt AUBAGIO® de voortgang van de ziekte MS te vertragen.1,2,3 Het is belangrijk dat je met jouw arts samenwerkt. Zo ben je er zeker van dat je optimaal profiteert van jouw behandeling.

  Uit onderzoek is gebleken dat AUBAGIO® het aantal terugvallen bij patiënten met RRMS vermindert.1,2,3 Ook was het percentage patiënten dat een jaar lang helemaal geen terugvallen heeft gehad vele malen hoger dan bij patiënten die niet met AUBAGIO® werden behandeld.1,2,3  De patiënten die in dit onderzoek niet met AUBAGIO® werden behandeld, kregen een nepgeneesmiddel (placebo). Daarnaast bleek dat AUBAGIO® de voortgang van de ziekte vertraagt.1,2,3 Sommige patiënten die met AUBAGIO® behandeld werden, kregen bijwerkingen. De meeste bijwerkingen die gemeld werden zijn: hoofdpijn, diarree, misselijkheid, dunner wordend haar en een stijging van het gehalte van bepaalde leverenzymen in het bloed.1  De meeste bijwerkingen waren tijdelijk van aard.

  AUBAGIO® is een behandeling voor volwassenen en voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar met RRMS, waarvan de werking niet altijd gelijk zichtbaar is. Als je een terugval krijgt, betekent dat dus niet meteen dat AUBAGIO® niet werkt. MS is een onvoorspelbare ziekte en bij elke behandeling kun je terugvallen krijgen. Bij de behandeling met AUBAGIO® krijg je op de lange termijn mogelijk minder terugvallen en ervaar je minder beperkingen .1,2,3 Het volhouden van de behandeling is dus een investering in de toekomst. Hoe je op de korte termijn om kunt gaan met terugvallen, kun je het beste met jouw arts bespreken. Ook kun je bij hem of haar terecht om het effect van de behandeling te bespreken.

  AUBAGIO® is een MS-medicijn die als tablet één keer per dag ingenomen moet worden. Je kunt de tablet met of zonder voedsel innemen.1

  Heb je nog vragen? Dan kun je deze het beste bespreken met jouw arts of apotheker.
  Lees de bijsluiter van AUBAGIO®. 2
  Lees de patiëntenkaart die je van jouw arts gekregen hebt.

Heb je nog vragen? Dan kun je deze het beste bespreken met jouw arts of apotheker.
Lees de bijsluiter van AUBAGIO®. 2
Lees de patiëntenkaart die je van jouw arts gekregen hebt.

  1. SMPC AUBAGIO®, november 2022
  2. Bijsluiter AUBAGIO®, november 2022
  3. O’Connor et al. Randomized Trial of Oral Teriflunomide for Relapsing Multiple Sclerosis, NEJM 2011;365:1293-303

MAT-NL-2001828 v.4 - 032023