Mogelijke bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen

Bij alle medicijnen kun je te maken krijgen met bijwerkingen. Dat geldt ook voor AUBAGIO® (teriflunomide). Zoals bij alle medicijnen is het belangrijk dat je samen met je arts de voor- en nadelen van de behandeling tegen elkaar afweegt. Ook is het belangrijk om te onthouden welke positieve effecten je op de langere termijn kunt ervaren. Voor veel patiënten zijn de voordelen van een medicijn  groter dan de nadelen.

AUBAGIO® is effectief voor volwassenen en voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar met RRMS. 1,2,3 AUBAGIO® zorgt voor minder terugvallen en vertraagt de voortgang van de ziekte MS. Maar tijdens de behandeling kun je ook bijwerkingen krijgen.1 Niet iedereen die behandeld wordt met AUBAGIO® krijgt bijwerkingen. Toch is het verstandig om te weten wat deze kunnen zijn en hoe je ze herkent. Hoe sneller de bijwerkingen ontdekt worden, hoe effectiever deze behandeld kunnen worden.  

Iedereen reageert anders op medicijnen. Als je praat met een andere patiënt die bepaalde bijwerkingen heeft, hoeft dat niet te betekenen dat jij deze ook krijgt. Misschien heb jij wel andere bijwerkingen of heb je nergens last van. Krijg je wel bijwerkingen, dan is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk bespreekt met je arts. 

Je kunt de mogelijke bijwerkingen van AUBAGIO® met je arts bespreken. Van de belangrijkste bijwerkingen hebben wij een overzicht gemaakt op deze pagina. Een complete lijst met bijwerkingen kun je vinden in de bijsluiter van AUBAGIO®. Deze kun je hier downloaden.

Wist je dat...?

De klachten die je ervaart mogelijk niet worden veroorzaakt door AUBAGIO®? Wat in eerste instantie een bijwerking van AUBAGIO® lijkt kan het gevolg zijn van iets heel anders. De klachten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een ander medicijn dat je gebruikt. Het is daarom belangrijk dat je contact opneemt met je arts wanneer je denkt last te hebben van bijwerkingen. Ook bij twijfel kan je dit het beste met je arts bespreken. Voor meer informatie kun je ook kijken op de pagina 'Is dit een bijwerking?'

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  Dit zijn de meest voorkomende bijwerkingen bij gebruik van AUBAGIO®

  • Hoofdpijn 
  • Diarree, misselijkheid
  • Stijging van ALAT (stijging van het gehalte van bepaalde leverenzymen in het bloed) aangetoond in bloedonderzoek
  • Dunner worden van het haar

  Download de bijsluiter voor een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen.

  Sommige bijwerkingen van AUBAGIO® zijn niet zo schadelijk. Hoewel deze bijwerkingen vervelend kunnen zijn, vormen ze een klein risico voor jouw gezondheid. Er zijn echter twee specifieke bijwerkingen die wel schadelijk kunnen zijn. Het is belangrijk om direct contact op te nemen met jouw arts als je de volgende bijwerkingen krijgt:

  • Mogelijke problemen aan je lever: symptomen bestaan uit het geel worden van je huid of van je oogwit, donkerdere urine dan normaal of misselijkheid en overgeven zonder dat hier een reden voor is. Meer informatie over onderzoeken om mogelijke problemen aan je lever op te sporen is te vinden op onze pagina 'waarom controles belangrijk zijn'.
    
  • Het krijgen of erger worden van infecties: bij de onderzoeken die gedaan zijn naar AUBAGIO® werden sommige patiënten behandeld met AUBAGIO® (medicatiegroep) en sommige patiënten met een nepgeneesmiddel (placebo, controlegroep). In beide groepen was het aantal patiënten dat ernstige infecties kreeg gelijk.

  Je kunt aan de volgende infecties denken:

  • Koorts of griepachtige verschijnselen
  • Voorhoofdsholte- of keelontsteking
  • Urineweginfectie (ontsteking van de urinewegen of blaas)
  • Bronchitis 
  • Diarree of misselijkheid (tekenen van buikgriep)
  • Koortslip
  • Tandinfecties
  • Keelontsteking
  • Voetschimmel 1

  Een complete lijst met bijwerkingen en contra-indicaties kun je vinden in de bijsluiter van AUBAGIO®1

  1. SmPC AUBAGIO®, november 2022
  2. Bijsluiter AUBAGIO®, november 2022
  3. Comi et al. Pooled safety and tolerability data from four placebo-controlled teriflunomide studies and extensions.  MSARD 2016;5:97-104
  4. O’Connor et al. Long-term safety and efficacy of Teriflunomide. Neurology, 2016, 86(10):920-30

MAT-NL-2001829 v.4 – 032023