Veel gestelde vragen

Wat is Lemtrada® (alemtuzumab)?

Lemtrada® is een geneesmiddel dat je alleen kunt krijgen op voorschrift van de neuroloog. Voor het toedienen van Lemtrada® krijg je twee behandelingskuren. Bij de eerste kuur krijg je vijf dagen achter elkaar één infuus per dag. Een jaar later krijg je de tweede behandelingskuur. Bij de tweede kuur krijg je drie dagen achter elkaar één infuus per dag.
Lemtrada® is een molecuul dat deel uitmaakt van een groep eiwitten die monoklonale antistoffen genoemd worden. Het bindt zich aan een eiwit dat voorkomt op de witte bloedcellen die mogelijk zorgen voor het ontstaan van MS. Deze worden hierdoor vernietigd. Hierna worden nieuwe witte bloedcellen aangemaakt.

Meer informatie (1)

  Een antistof is een eiwit dat door het immuunsysteem van het lichaam wordt aangemaakt als het schadelijke, lichaamsvreemde stoffen (antigenen) opmerkt. Elke antistof herkent één specifiek antigeen.
  Lemtrada® is een molecuul dat deel uitmaakt van een groep eiwitten die monoklonale antistoffen genoemd worden. (2)

  Nee, maar Lemtrada® kan er wel voor zorgen dat je minder terugvallen krijgt. Ook kan Lemtrada® ervoor zorgen dat de voortgang van de ziekte vertraagd wordt. 

  Meer informatie (1)

  Lemtrada® bindt zich aan een eiwit dat voorkomt op de witte bloedcellen die mogelijk zorgen voor het ontstaan van MS. Deze worden hierdoor vernietigd, waardoor tijdelijk je immuunsysteem verminderd actief is. 

  Meer informatie (1)

  Lemtrada® wordt tijdens twee behandelingskuren toegediend in het ziekenhuis. De arts gebruikt een infuus om het medicijn toe te dienen.
  Bij de eerste kuur krijg je vijf dagen achter elkaar één infuus per dag. Een jaar later krijg je de tweede behandelingskuur. Bij de tweede kuur krijg je drie dagen achter elkaar één infuus per dag.

  Meer informatie (1)

  Bij de eerste kuur krijg je vijf dagen achter elkaar één infuus per dag. Een jaar later krijg je de tweede behandelingskuur. Bij de tweede kuur krijg je drie dagen achter elkaar één infuus per dag. (1)

  Het toedienen van het medicijn (de infusie) duurt vier tot acht uur.  Na de toediening zul je nog twee uur geobserveerd worden. (1)

  Bij alle geneesmiddelen kun je te maken krijgen met ongewenste bijwerkingen. Dat geldt ook voor Lemtrada®.

  Meer informatie (1)

  De bijwerkingen van Lemtrada® kunnen optreden tot jaren na de behandeling. Daarom is het belangrijk dat je het maandelijkse monitoringsprogramma volgt.

  Meer informatie (1)

  Maandelijks bloed- en urineonderzoek                          
  Door je bloed en urine maandelijks te controleren, kan je arts bepaalde bijwerkingen op tijd ontdekken en behandelen.             
  Zelfonderzoek      

  Dit betekent dat je, naast de maandelijkse monitoring, zelf goed moet letten op symptomen van eventuele bijwerkingen. De klachten en symptomen die kunnen optreden, staan beschreven op de patiëntenwaarschuwingskaart. Denk je dat je een bijwerking hebt of twijfel je daarover, neem dan contact op met je neuroloog. (1)

  Het is heel belangrijk dat je alle onderzoeken ondergaat. Als je toch een bloed- of urineonderzoek gemist hebt, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met je arts of MS-verpleegkundige. Hij of zij kan jou het beste adviseren in deze situatie. (1)

  Je moet alert zijn op lichamelijke veranderingen die je zelf niet kunt verklaren. Bij twijfel neem contact op met je arts. Lees ook de patiënteninformatie waarin de symptomen en klachten worden beschreven.

  Meer informatie (1)

  Tijdens de tweede behandelingskuur krijg je drie in plaats van vijf achtereenvolgende dagen een infuus per dag.

  Meer informatie (1)

  Het is belangrijk dat je tijdens de behandeling en gedurende vier maanden na elke behandelingskuur effectieve anticonceptie gebruikt. Als je erover denkt om zwanger te worden, vraag jouw arts dan om advies voordat je met de behandeling begint. (1)

  Het is belangrijk dat je tijdens de behandeling en gedurende vier maanden na elke behandelingskuur effectieve anticonceptie gebruikt. Als je denkt dat je zwanger bent, neem dan contact op met je arts of MS-verpleegkundige. (1)

  Als je nieuwe symptomen van MS ervaart of als oude symptomen ernstiger worden, wordt dit een 'terugval' of 'schub' genoemd. 

  Meer informatie (3)

  Er zijn heel veel mensen bij wie je terecht kunt voor ondersteuning. Spreek erover met je familie, vrienden, arts of MS-verpleegkundige. Je kunt ook patiënten organisaties voor MS benaderen.
  Zij organiseren bijeenkomsten in de omgeving en bieden informatie aan via het internet. Hier vind je meer informatie over de MS patientenorganisaties. Tevens kan je MSdeBaas ook raadplegen voor meer informatie over MS. 

  1. SmPC Lemtrada, september 2022 
  2. http://www.encyclo.nl/begrip/antistof
  3. Wat is MS? https://www.msdebaas.nl/ms-feiten/wat-is-ms

MAT-NL-2100843 v3.0 - 052023