Veel gestelde vragen

  AUBAGIO® is een tablet met de werkzame stof teriflunomide. AUBAGIO® wordt gebruikt bij volwassenen en bij kinderen en jongeren vanaf 10 jaar voor de behandeling van relapsing remitting multiple sclerose (RRMS). 1, 2

  Nee, maar AUBAGIO® kan er wel voor zorgen dat je minder terugvallen krijgt. Ook kan AUBAGIO® ervoor zorgen dat de voortgang van de ziekte vertraagd wordt. 1,2

  AUBAGIO® zorgt ervoor dat er minder immuuncellen (B-cellen en T-cellen) worden aangemaakt en helpt daarmee beschermen tegen aanvallen van het immuunsysteem op het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). AUBAGIO® vermindert de ontsteking die leidt to zenuwschade bij MS in het centraal zenuwstelsel. 1

  Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. De aanbevolen dosering is een tablet,14 mg, één maal per dag. Het belangrijkste is dat je niet vergeet om de tablet elke dag in te nemen. Je kunt dit doen op een moment dat voor jou het beste uitkomt. Let er wel op dat je de tablet in zijn geheel inneemt. Twijfel je over het juiste gebruik? Neem dan contact op met je arts. 2

  Als je een keer vergeten bent jouw tablet in te nemen, doe dat dan alsnog zo snel mogelijk. Let er wel op dat je niet twee tabletten op één dag slikt. Kom je er pas de volgende dag achter dat je een tablet vergeten bent, sla deze dan over en neem de tablet niet in. Je blijft dus gewoon één tablet per dag slikken. 2

  Bij alle medicijnen kun je te maken krijgen met bijwerkingen al krijgt niet iedereen daar mee te maken. Dat geldt ook voor AUBAGIO®.

  Je kan op mogelijke bijwerkingen meer informatie vinden en in de bijsluiter van AUBAGIO® vind je een overzicht van mogelijke bijwerkingen. Lees deze zorgvuldig door. 1

  Door je behandeling in de gaten te houden, kun je mogelijke bijwerkingen op tijd herkennen. Hoe sneller de bijwerkingen ontdekt worden, hoe effectiever deze behandeld kunnen worden. 2

  Het in de gaten houden van jouw behandeling bestaat uit een aantal eenvoudige maatregelen. Jouw arts zal onderzoeken uitvoeren vóór en tijdens jouw behandeling die zich richten op de werking van de lever, de bloeddruk en een overzicht van jouw bloedbeeld. Deze onderzoeken worden gebruikt om jouw gezondheid in de gaten te houden en te controleren op bijwerkingen. Het is daarom belangrijk dat je je aan alle afspraken met jouw arts houdt. 1,2

  Bespreek met jouw arts de voordelen en nadelen van jouw medicatie. Als je erover denkt te stoppen met de behandeling met AUBAGIO®, overleg dit dan altijd eerst met jouw arts. Zo kunnen jullie samen een beslissing nemen. 2

  Gebruik tijdens en na het gebruik van AUBAGIO® een effectieve anticonceptiemethode. Lees hier waarom. 1

  Welke methode van anticonceptie je kiest, bepaal je uiteraard zelf. Bespreek de mogelijke opties met jouw arts en neem een kijkje op onze pagina Anticonceptie: praten met jouw arts voor hulp bij jouw keuze. 2

  Neem contact op met je arts als je van plan bent zwanger te worden. Jouw arts kan jou het beste adviseren. Het is belangrijk om een effectieve anticonceptiemethode te gebruiken totdat het gehalte AUBAGIO® in je bloed laag genoeg is. 2

  Als je toch zwanger wordt tijdens de behandeling met AUBAGIO® neem dan zo snel mogelijk contact op met jouw arts. Hij of zij kan jou adviseren wat je moet doen in deze situatie.  AUBAGIO® mag ook niet gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding. 2

  Als je nieuwe symptomen van MS ervaart of als oude symptomen ernstiger worden, wordt dit een 'terugval' of 'schub' genoemd. Oude symptomen die terugkeren of in een ander deel van het lichaam optreden, kunnen ook wijzen op een terugval. Tijdens terugvallen treden er symptomen op die enkele uren tot vele maanden kunnen aanhouden voordat ze weer verdwijnen. 3

  Het herkennen van een terugval kan soms lastig zijn. Het is moeilijk om te zeggen wat wel of niet een symptoom van een terugval is, zeker als de diagnose MS pas net gesteld is. Als je bijvoorbeeld evenwichtsproblemen of vermoeidheid ervaart, betekent dat niet altijd dat er sprake is van een terugval. Als je twijfelt, is het goed om hier met je arts of MS-verpleegkundige over te praten. 2,3

  Er zijn heel veel mensen bij wie je terecht kunt voor ondersteuning. Lees hier meer over de verschillende mogelijkheden die je hebt.

  Veel MS-organisaties beschikken over ondersteunende diensten. Misschien organiseert de organisatie bij jou in de buurt wel een bijeenkomst. Of bestaat de mogelijkheid om online ervaringen en ideeën uit te wisselen. Je kunt jouw arts of MS-verpleegkundige vragen welke mogelijkheden er in jouw omgeving zijn.

  1. SmPC AUBAGIO®, november 2022
  2. Bijsluiter AUBAGIO®, november 2022
  3. MSWeb.nl: link to Relapsing Remitting MS (RRMS), omgaan met schubs bij MS (msweb.nl). Laatst bekeken maart 2022
  4. MSdeBaas.nl: link to Schubs. Laatst bekeken maart 2022

MAT-NL-2001838 v.4 - 032023