Is MS altijd actief?

Is MS altijd actief?

Hoe weten we wanneer multiple sclerose schade veroorzaakt? Wat gebeurt er in je hersenen als je geen relapse hebt? We gaan kijken naar de relatie tussen hoe jij je voelt en wat er in je hersenen gaande is. Het is namelijk niet zo eenvoudig als je op het eerste gezicht zou denken.

Samenvattend

 • MS wordt ‘actief’ genoemd, wanneer de MS schade toebrengt aan het centraal zenuwstelsel (CZS) door ontstekingen. Vaak is deze MS-activiteit te zien op een MRI-scan. Maar soms is de schade niet op te merken, zelfs bij gebruik van een MRI. De MRI is ‘niet precies genoeg’ om alle ontstekingen waar te kunnen nemen.
 • De gevolgen van MS-activiteit zijn niet altijd te voorspellen. De MS kan schade veroorzaken die zich gedurende de tijd opbouwt, en die pas op een later moment leidt tot merkbare symptomen.
 • Als op de MRI-scan geen zichtbare schade is en je geen symptomen ervaart, zal je arts mogelijk zeggen dat je MS momenteel ‘inactief’ is.

(1)

  Het is geweldig als je je beter voelt. Maar dit betekent niet altijd dat je multiple sclerose geen schade toebrengt aan je centraal zenuwstelsel (CZS), of dat je MS inactief is.

  Een deel van de door MS veroorzaakte schade (ook wel laesies genoemd), kan leiden tot de diverse symptomen die je kunt ervaren. Maar er kunnen ook laesies zijn die niet leiden tot merkbare symptomen. Deze staan bekend als “stille laesies”.

  Met andere woorden: multiple sclerose kan actief je hersenen en ruggenmerg beschadigen zonder dat je het merkt. Alleen met magnetische resonantiebeeldvorming (MRI) kunnen stille laesies in je CZS worden opgespoord.

  Een aantal dingen zijn door onderzoek duidelijk geworden:

  • MS kan al schade aan je hersencellen veroorzaken, voordat je symptomen opmerkt
  • De beschadigende ontstekingen die door MS worden veroorzaakt, zijn het grootst bij mensen met een vorm van MS die al vroeg tot een relapse leidt
  • Volumeverlies van de hersenen (krimpen van hersenen), of hersenatrofie, kan worden vastgesteld bij mensen die slechts één relapse hebben gehad. Lees meer over de gevolgen van hersenatrofie. (1)

  De hersenen zijn een verbazingwekkend orgaan. Ze kunnen soms de schade die al vroeg door MS wordt veroorzaakt zelf repareren. Of ze compenseren die door alternatieve routes in de hersenen te gebruiken. Dit verklaart waarom je je relatief goed kunt voelen, zelfs wanneer multiple sclerose schade veroorzaakt aan je centraal zenuwstelsel. Het verklaart ook waarom je helemaal kunt herstellen van een relapse in een vroeg stadium van MS.  

  Maar hoe groter de schade aan je centraal zenuwstelsel wordt, hoe moeilijker het is voor je  hersenen om dit te compenseren. Daarom kan het zijn dat je pas meer last krijgt van fysieke, emotionele en mentale klachten als je al langer MS hebt. Dan kun je de schade die al langer optreedt in je brein, pas zelf opmerken. (1)

  1. Gold R, et al. Evolving expectations around early management of multiple sclerosis. Ther Adv Neurol Disord 2010;3:351–367.

MAT-NL-2101220 – v1.0 - 102021