Woordenlijst

Woordenlijst

  Het centraal zenuwstelsel ontvangt, verwerkt en bewaart informatie van de perifere zenuwen en verstuurt signalen die het lichaam vertellen hoe te reageren. Het bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg en wordt omsloten door de schedel en de ruggenwervels.

  Iets dat gedurende een lange periode aanhoudt of voortdurend terugkomt. Multiple sclerose (MS) is een chronische ziekte. Andere voorbeelden van chronische ziekten zijn hart- en vaatziekten en diabetes.

  Uw cognitie refereert aan de processen die zich bezighouden met dingen weten, leren en begrijpen. Deze processen bestaan onder andere uit: geheugen, denkvermogen, het verwerken van informatie, aandacht en concentratie.

  Een geneesmiddel waarmee een reeks aan verschillende aandoeningen kan worden behandeld. Corticosteroïden helpen ontstekingen verminderen en onderdrukken het immuunsysteem.

  Een systeem in het lichaam dat alles opspoort wat niet in het lichaam thuishoort, en het lichaam beschermt tegen infecties en lichaamsvreemde stoffen.

  Normaal gesproken is een ontsteking een reactie van het lichaam op letsel of een infectie. Een ontsteking is één manier waarop uw lichaam vecht tegen lichaamsvreemde stoffen, zoals bacteriën en virussen, terwijl het ook zorgt voor verwijdering van de eigen cellen die aan het afsterven zijn. Vindt er echter een ontsteking plaats wanneer dat niet zou moeten, dan kan het schade veroorzaken, zoals bij MS.

  Bij multipele sclerose betekent een laesie, of plaque, een gebied met schade of littekens (sclerose) in het centraal zenuwstelsel veroorzaakt door MS. Op bepaalde MRI-scans zijn laesies te zien als witte vlekken.

  Laesies worden veroorzaakt door ontstekingen doordat het immuunsysteem de myeline schede rondom de zenuwen aanvalt. Laesies worden geassocieerd met schade aan myeline en de mogelijke vernietiging van zenuw-axons.

  Beeldvorming door magnetische resonantie (magnetic resonance imaging, MRI) maakt gebruik van een magnetisch veld en radiogolven om een gedetailleerd beeld te vormen van de organen en weefsels in het lichaam. MRI wordt toegepast op de hersenen en het ruggenmerg om te helpen bij het vaststellen van multiple sclerose.

  Een chronische auto-immuunstoornis die het centraal zenuwstelsel (CZS) aantast. Bij multiple sclerose valt de ontsteking myeline aan, en stopt en/of beperkt de informatie die via de zenuwen wordt doorgegeven.

  De beschermende laag rond de zenuwvezels in het centraal zenuwstelsel (CZS), dat bij MS door het immuunsysteem per abuis wordt aangevallen, waardoor ontstekings-schade ontstaat.

  De zenuw die beelden verstuurt vanaf het netvlies naar de hersenen.

  De naam van een gebeurtenis waarbij nieuwe symptomen van relapsing-remitting MS opduiken, of waarbij oude symptomen terugkeren op dezelfde of een nieuwe plek van het lichaam gedurende 24 uur of langer. Deze gebeurtenissen worden ook opflakkeringen, exacerbaties, aanvallen, verergeringen, acute episodes of klinische gebeurtenissen genoemd.

  Wanneer iemand met MS gedeeltelijk of geheel herstelt van een terugval, en wanneer er weinig of geen symptomen van MS aanwezig zijn.

  Het vervangen van verdwenen of beschadigde myeline. Als de myeline niet wordt hersteld en verloren zenuwcellen niet worden vervangen, kan dit tot invaliditeit leiden.

  Zenuwweefsel en -vezels die in de ruggenwervels ingekapseld zitten en nagenoeg alle delen van het lichaam met de hersenen verbinden. Het ruggenmerg maakt deel uit van het centrale zenuwstelsel.

  Een vroeg stadium van MS waarbij veranderingen in de hersenen optreden, die lijken op de veranderingen die men bij MS ziet, hoewel er nog geen merkbare symptomen zijn ervaren.

MAT-NL-2200007 v1.0-022022