Uitleg van de eerste behandelkuur; de infusies

male 2

Lemtrada® (alemtuzumab) is een geneesmiddel dat je alleen kunt krijgen als je hiervoor een recept van jouw arts hebt. Voor het toedienen van Lemtrada® krijg je twee behandelingskuren die één jaar na elkaar plaatsvinden. Maar wat houdt dit precies in? Hier vind je de antwoorden op deze vragen en meer.

  Lemtrada® wordt middels een infuus toegediend. Het toedienen van het medicijn (de infusie) duurt ongeveer vier uur. Als je bijwerkingen krijgt tijdens het infuus kunnen de artsen de infusietijd verlengen. Na de infusie zal je nog tenminste twee uur geobserveerd worden. (1) 

  De behandeling van Lemtrada® bestaat uit twee behandelingskuren. Bij de eerste kuur krijg je vijf dagen achter elkaar één infuus per dag. Een jaar later krijg je de tweede behandelingskuur. Bij de tweede kuur krijg je drie dagen achter elkaar één infuus per dag. Soms is het nodig dat meer behandelingskuren krijgt. Deze kuren krijg je alleen indien nodig en in overleg met je  arts. Een extra kuur bestaat ook uit drie dagen achter elkaar één infuus per dag. (1)

  Het toedienen van Lemtrada® (de infusie) duurt ongeveer vier uur, maar uit voorzorg word je na elke infuus nog tenminste twee uur geobserveerd. Als je bijwerkingen krijgt tijdens het infuus kunnen  de artsen de infusietijd verlengen.(1)

  In Nederland wordt Lemtrada® altijd in het ziekenhuis gegeven. In principe wordt je gedurende de behandeling opgenomen. De arts zal met de procedure met je doornemen.
  Het MS-team en de afdelingsverpleegkundige en -artsen zullen toezicht houden tijdens de behandeling. Het MS-team bestaat vaak uit een gespecialiseerde MS-neuroloog en een MS-verpleegkundige.(1)

  Het is belangrijk om bijwerkingen te herkennen en deze op tijd te melden bij je arts of verpleegkundige. Het is heel belangrijk dat je blijft doorgaan met de maandelijkse controles (ook als je je goed voelt). Bovendien kunnen bijwerkingen zelfs nog na 4 jaar optreden; daarom moet je blijven letten op tekenen en symptomen, zelfs nadat je niet langer maandelijkse bloed- en urineonderzoeken hoeft te ondergaan. Hoe sneller de bijwerkingen ontdekt worden, hoe effectiever deze behandeld kunnen worden. Neem bij twijfel altijd contact op met je arts. (1)

  Als je vragen of twijfels hebt over jouw behandeling, kun je deze altijd met je  arts of MS-verpleegkundige bespreken. Op deze site kun je ook meer informatie vinden. Aan de hand van onze tijdbalk Wat gebeurt wanneer? krijg je een beter inzicht in de behandelingen en controles. Informatie over de eerste en de tweede behandelingskuur wordt per behandelingskuur weergegeven. Ook kun je de bijsluiter van Lemtrada®, de handleiding voor patiënten en de patiëntenwaarschuwingskaart op deze site vinden. Deze heb je ook van je arts of MS-verpleegkundige gekregen.

MAT-NL-2100817 v3.0 - 052023