Depressie

Depressie

 Gevolgen van MS · Artikel

Wat zijn de kenmerken bij MS?
Ongeveer 50% van de MS-patiënten heeft regelmatig last van een sombere stemming of periode.1,3 Eigenlijk is het een hele normale reactie op de diagnose MS. Het feit dat je moet accepteren dat je een chronische ziekte hebt met een onvoorspelbaar verloop, kan ingrijpende emotionele gevolgen hebben.
Het hebben van sombere of depressieve gevoelens is niet hetzelfde als een depressie of depressieve stoornis. Pas wanneer je totaal beheerst wordt door somberheid en het gevoel van uitzichtloosheid, en het je dagelijkse functioneren langere tijd verstoord wordt er gesproken van depressie of depressieve stoornis. Bij deze stoornis is het verband tussen de oorzaak en het gevolg in zekere zin verdwenen. Ook kan het zijn dat je sombere gevoelens niets met MS te maken hebben. Uit onderzoek is echter gebleken dat de kans op het ontwikkelen van een depressie bij MS groter is, dan bij personen zonder MS.2
Wanneer jij je langere tijd vermoeid voelt, gebrek aan eetlust hebt of juist veel meer eet, nergens zin of plezier in kunt hebben, last hebt van slapeloosheid, veel piekert en regelmatig denkt aan de dood, dan is het van belang dat je dit aan je arts vertelt.

 

  MS heeft ingrijpende gevolgen op het dagelijkse leven en dus is het niet vreemd dat het ook impact heeft op de stemming. Zo kunnen verergering van lichamelijke klachten en pijn invloed hebben op je stemming. Ook kan het zijn dat je door cognitieve klachten van MS moeite hebt met het verwerken van informatie en emotie. Daarnaast zijn er ook nog medicijnen die bij MS worden voorgeschreven en bijwerkingen veroorzaken, die lijken op klachten die depressie kenmerken.3
  Of MS ook een directe invloed heeft op het ontstaan van depressiviteit, als gevolg van beschadigingen in bepaalde delen van de hersenen, is nog niet duidelijk. Simpelweg omdat het nog niet bekend is hoe de hersenen precies werken. Wel zijn er verschillende ideeën over het ontstaan van depressie, waaronder een tekort aan bepaalde stoffen in de hersenen of ten gevolge van het verschrompelen van bepaalde hersengebieden.3
  Het is niet bewezen, maar het kan wel degelijk zo zijn dat MS veranderingen in de hersenen veroorzaakt waardoor depressieve klachten ontstaan. Amerikaans onderzoek heeft een mogelijk verband naar voren gebracht tussen MS en depressiviteit.2 Personen met MS zouden vaker een kleinere hippocampus hebben. Dit is een gebied in de hersenen waarvan gedacht wordt dat het betrokken is bij het geheugen en stemmingsstoornissen. Daarnaast werd er vaker een verhoogd gehalte van het stresshormoon in het speeksel aangetoond bij mensen met MS.2 Meer onderzoek zal moeten uitwijzen of deze vondsten werkelijk een verband aantonen tussen MS en depressie.

  (3)

  Een sombere stemming is niet hetzelfde als een depressieve stoornis. Maar het is altijd belangrijk om uit te zoeken waar je sombere gevoelens mee te maken hebben, zodat je de juiste hulp en begeleiding krijgt. Blijf in geen geval rondlopen met sombere gevoelens uit angst of schaamte, want zonder de juiste begeleiding kunnen deze gevoelens erger worden.
  Een dagelijks vast ritme, van opstaan en naar bed gaan, geeft je houvast en helpt je beter te slapen. Ook gezond en regelmatig eten kunnen bijdragen aan een goede geestelijke gezondheid. Immers met alle onzekerheid die MS met zich meebrengt, is voeding iets waar jij wel controle over hebt.
  Ga op zoek naar de steun die bij jou past of volg een voorlichtingsbijeenkomst over het omgaan met een chronische ziekte. Praat over je gevoelens met je partner en directe omgeving en vertel ze hoe ze jou zouden kunnen helpen. Probeer je te focussen op wat je wel kan en om te gaan met de klachten en tegenslagen die bij MS horen. Immers jij bent niet MS, je hebt MS.

  (3)

  • Eet gezond en gevarieerd
  • Neem voldoende rust
  • Stel haalbare doelen
  • Accepteer hulp van anderen
  • Zoek steun bij een goede vriend, vriendin of een MS-praatgroep
  • Zoek iemand waar je steun aan hebt
  • Zorg voor afleiding
  • Blijf actief

  (3)

  Er zal altijd aandacht moeten worden besteed aan de emoties die bij jou ontstaan door MS. Psychotherapie kan helpen bij het verwerken van de diagnose MS, het omgaan met de ziekte, het accepteren ervan, het vergroten van je weerbaarheid en je zelfvertrouwen.
  Een depressieve stoornis is een ernstige ziekte die behandeld moet worden. Bij ernstige depressieve klachten kunnen antidepressiva voorgeschreven worden. Deze middelen hebben niet direct effect, maar pas na 14 dagen. Maar antidepressiva kunnen hinderlijke bijwerkingen geven. Soms hebben de middelen een positieve invloed op pijnklachten bij MS. Bij het gebruik van antidepressiva is het altijd belangrijk dat je het voorschrift van de arts nauwkeurig opvolgt en niet voortijdig stopt of de dosering aanpast.
  Een chronisch sombere stemming vraagt meestal om een ander soort behandeling, dan een depressieve stoornis. Mogelijk dat een chronisch sombere stemming meer baat heeft bij psychotherapie.

  (3)

  1. Sanofi Genzyme vsMS studie
  2. European Journal of Neurology. Volume 15, Issue 3, pages 239-245, March 2008.
  3. http://www.levenmetms.nl/Portals/4/docs/Brochures%20NMSF/... (7 januari 2020)

GZNL.MS.17.12.0265j 

Gerelateerd


Ontspanning

Ontspanning

Vermoeidheid

Vermoeidheid