Wat gebeurt wanneer?

male 4

Om het meeste uit jouw behandeling te halen, is het belangrijk dat je een aantal onderzoeken ondergaat nog vóór je begint met  Lemtrada® (alemtuzumab).Dit heet het screeningsprogramma vóór de behandeling. Na elke behandelingskuur, en tot tenminste vier jaar na de laatste infusie, krijg je ook maandelijks bloed- en urineonderzoek en voer je regelmatig zelfonderzoeken uit. Dit is het controleprogramma. Het controleprogramma loopt parallel aan de infusies en is belangrijk om mogelijke bijwerkingen op tijd te ontdekken en te kunnen behandelen. De screening- en controleprogramma’s houden het volgende in. (1)

  Stop met andere behandelingen

  Als je eerder met andere DMT's bent behandeld, zal je arts controleren of je op tijd voor je eerste infusie hiermee gestopt bent. Ook is het belangrijk dat je je arts informeert over alle andere geneesmiddelen – met of zonder recept verkregen – die je misschien gebruikt, voor het geval dat ze van invloed zijn op uw immuunsysteem, waardoor je gevoeliger voor infecties zou kunnen zijn. (1)

  Het screeningprogramma vóór de behandeling

  Bij de voorbereidingen voor je eerste behandelingskuur zal je arts een aantal onderzoeken uitvoeren, zoals een hartfilmpje (ECG), om er zeker van te zijn dat je in goede gezondheid verkeert.

  Je kunt ook onderzocht worden om te zien of je drager van hepatitis B of hepatitis C bent – zo ja, dan moet je extra oppassen voordat je Lemtrada® krijgt, want het is niet bekend of Lemtrada® de hepatitisinfectie kan activeren, wat tot leverbeschadiging zou kunnen leiden.

  Als je nooit waterpokken hebt gehad, kan je arts overwegen om je tegen deze infectie te vaccineren. Je arts zal ook nagaan welke andere vaccinaties je wel en niet gehad hebt en zal overwegen of je ze alsnog moet krijgen voordat je met de behandeling begint. Vaccinaties moeten minstens zes weken voor de behandeling plaatsvinden, omdat het niet bekend is of Lemtrada® invloed heeft op de reactie van je lichaam op vaccinaties.

  Als je een actieve infectie hebt, kan de arts de start van de behandeling uitstellen tot de infectie verdwenen is. Om de kans op een infectie te verminderen, zal de arts controleren of de andere medicijnen die je neemt je immuunsysteem kunnen aantasten. Daarom is het belangrijk dat je je arts informeert over alle medicijnen die je neemt.

  Om je te beschermen tegen herpesinfecties, zoals een koortslip, die zich na de behandeling kunnen ontwikkelen, kan je arts een medicijn voorschrijven dat tijdens de behandeling en gedurende één maand erna genomen moet worden.
  Om het risico op infecties na de behandeling te verminderen, zal je arts je aanraden om ongekookt of onvoldoende gekookt vlees, zachte kaassoorten en ongepasteuriseerde melkproducten 2 weken voor, tijdens en minimaal 1 maand na de infusie met Lemtrada® te vermijden.

  Vóór de infusie kun je behandeld worden met corticosteroïden en andere geneesmiddelen die kunnen helpen om de kans op reacties op de infusie te verkleinen.

  Je arts zal deze medicijnen en controles, en ook eventuele andere medicatie die voor aanvang van de behandeling aanbevolen kunnen worden, met je bespreken.(1)

  De eerste infusiekuur duurt 5 dagen. Elke infusie duurt ongeveer vier uur, en vervolgens word je nog ongeveer twee uur daarna geobserveerd door het MS-team.

  Eerste behandelingskuur – dag 1 tot en met dag 5. (1)

  Bloedonderzoek elke maand
  Urineonderzoek elke maand

  Met behulp van maandelijks bloed- en urineonderzoek kunnen problemen met je bloed, nieren of schildklier worden opgespoord zodra ze ontstaan.

  Het is heel belangrijk dat je ook tussen je maandelijkse afspraken in de gaten blijft houden of je bijwerkingen krijgt. 
  Meer informatie over deze bijwerkingen, inclusief de symptomen die je kunt ervaren en wat je kunt doen wanneer deze zich voordoen vind je in de bijsluiter. Verdere informatie staat beschreven op de patiëntenwaarschuwingskaart en in de handleiding voor patiënten die je van jouw arts of MS-verpleegkundige ontvangen hebt. Neem bij twijfel direct contact op met je behandelend neuroloog. Als de neuroloog niet bereikbaar is, neem dan contact op met de spoed eisende hulp en laat de waarschuwingskaart zien. (1)

  Deze duurt drie dagen in plaats van vijf dagen.

  Tweede behandelingskuur – dag 1 tot en met dag 3. (1)

  Bloedonderzoek elke maand. Na de laatste behandelingskuur zal je tot tenminste 4 jaar elke maand bloedonderzoek moeten laten doen. 
  Urineonderzoek elke maand. Na de laatste behandelingskuur zal je tot tenminste 4 jaar elke maand urineonderzoek moeten laten doen.

  Sommige mensen hebben ‘naar behoefte’ toch aanvullende behandelingskuren nodig. De periode tussen twee kuren is altijd minimaal één jaar en eventueel aanvullende kuren zijn hetzelfde als de tweede behandelingskuur (een infusie gedurende 3 achtereenvolgende dagen). De arts zal samen met jou beslissen of er nog een kuur nodig is.

  Vergeet niet om een afspraak te maken voor de controles!

  Maak deze afspraken van tevoren en stel bijvoorbeeld herinneringsberichten in op je telefoon en kalender.

  Het is belangrijk om te blijven doorgaan met de maandelijkse controles (ook als je je goed voelt)!

  Er kunnen bijwerkingen ontstaan tijdens de infusie, kort na de infusie, maar ook jaren na de laatste toediening van Lemtrada®. Het is heel belangrijk dat je blijft doorgaan met de maandelijkse controles (ook als je je goed voelt). Bovendien kunnen deze aandoeningen zelfs nog na 4 jaar optreden; daarom moet je blijven letten op tekenen en symptomen, zelfs nadat je niet langer maandelijkse bloed- en urineonderzoekentests hoeft te ondergaan. Hoe sneller de bijwerkingen ontdekt worden, hoe effectiever deze behandeld kunnen worden.(1)

MAT-NL-2100813 v3.0 - 052023