Het belang van controle voor je gezondheid

Het belang van controle voor je gezondheid

Bij alle geneesmiddelen kun je te maken krijgen met bijwerkingen. Dat geldt ook voor Lemtrada® (alemtuzumab). Het is daarom belangrijk het controleprogramma te volgen die jouw arts heeft aanbevolen. Je bent je hierdoor beter bewust van eventuele bijwerkingen en deze kunnen ook meteen behandeld worden zodra ze zich voordoen.

De controles hoeven niet veel invloed op je leven te hebben. Met de juiste planning en begeleiding is het mogelijk om de maandelijkse controles onderdeel van je leven te maken.(1,2) Je  kunt zo volledig profiteren van de voordelen van je behandeling. Zo kun je bijvoorbeeld merken dat je minder vaak MS-terugvallen krijgt en dat de voortgang van de ziekte geremd wordt. (3,4)

Op deze pagina vind je antwoorden op enkele vragen die je misschien over de controle van je behandeling hebt.

  Net als andere geneesmiddelen kan het gebruik van Lemtrada® bepaalde bijwerkingen veroorzaken. Als bijwerkingen vroeg ontdekt worden, kunnen deze meestal goed behandeld worden. Worden de bijwerkingen niet behandeld, dan kan dat leiden tot ernstige problemen met je gezondheid. In zeldzame gevallen kan een bijwerking die niet behandeld wordt zelfs levensbedreigend zijn. Daarom is het belangrijk dat bijwerkingen zo vroeg mogelijk worden ontdekt. De controle kan jou ook geruststellen en het gevoel geven dat alles in orde is.(1)

  Er zijn twee soorten controles waardoor je bijwerkingen de baas kunt blijven:

  Maandelijks bloed- en urineonderzoek. Door bloed en urine regelmatig te controleren, kan je arts bepaalde bijwerkingen op tijd ontdekken en behandelen. Deze onderzoeken kunnen plaatsvinden in het ziekenhuis, via de huisarts of bij sommige ziekenhuizen is er een afspraak gemaakt dat er een verpleegkundige thuis komt. 

  Zelfonderzoek. Dit betekent dat je, naast de maandelijkse onderzoeken, zelf goed moet letten op eventuele symptomen en mogelijke bijwerkingen. De klachten en symptomen die kunnen optreden, staan beschreven op jouw patiëntenwaarschuwingskaart. Denk je dat je een bijwerking hebt of twijfel je daarover, neem dan contact op met jouw arts.(1)

  Zonder regelmatige controle zal het langer duren om bijwerkingen te ontdekken. Zeker als je je bloed en urine niet maandelijks laat onderzoeken. Als bijwerkingen niet op tijd ontdekt worden, kan dat de behandeling vertragen en zorgen voor ernstige problemen. Zo kun je auto-immuunaandoeningen zoals bijvoorbeeld  ITP (een bloedingsstoornis) of nierproblemen krijgen.(1,4)
  Deze kunnen behandeld worden als ze vroeg ontdekt worden. Worden bijwerkingen niet of pas te laat behandeld, dan kan dat soms levensbedreigend zijn.(1)

  Als je een bloed- of urineonderzoek gemist hebt, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met jouw arts. Jouw arts kan je het beste adviseren in deze situatie. Het kan een goed idee zijn om een herinneringssysteem te ontwikkelen of gebruik te maken van de ondersteunende diensten van dit programma. Zo kun je ervoor zorgen dat je in de toekomst geen onderzoeken meer mist.(1,2,4)

  Heb je vragen over je controles of ben je bezorgd over reacties op de infusie, infecties of mogelijke bijwerkingen, bespreek dat dan met je arts. Het is een goed idee om de patiëntenwaarschuwingskaart altijd bij je te dragen voor noodgevallen. Als je vragen hebt, kun je ook de handleiding voor patiënten raadplegen. Verder kun je ook de handleiding voor zelfonderzoek raadplegen. Op onze pagina ‘Een praktische handleiding voor de controle’ vind je meer informatie over het plannen van je controleprogramma en het onderdeel maken van de onderzoeken in jouw leven.

  1.    SmPC Lemtrada®, september 2022
  2.    Depont et al. Interventions to Improve Adherence in Patients with Immune-Mediated Inflammatory Disorders: A Systematic Review. PLoS One. 2015; 10(12): e0145076.
  3.    Cohen et al. Alemtuzumab versus interferon beta 1a as first-line treatment for patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a randomised controlled phase 3 trial. Lancet 2012; 380: 1819-28
  4.     Coles et al. Alemtuzumab for patients with relapsing multiple sclerosis after disease-modifying therapy: a randomised controlled phase 3 trial. Lancet 2012; 380: 1829-39

MAT-NL-2100830 v3.0 - 052023