Verklarende woordenlijst

AUBAGIO® (teriflunomide) woordenlijst

  Therapieën die een positieve invloed hebben op jouw gezondheid, maar geen onderdeel zijn van jouw medische behandeling. Voorbeelden zijn aromatherapie, reflexologie, meditatie, massage en acupunctuur. Deze behandelvormen worden ook wel ‘alternatieve therapieën’ genoemd.

  Een eiwit in de lever (een zogenaamd ‘enzym’) dat wordt gebruikt als aanwijzing voor de gezondheidstoestand van de lever. Een verhoogd ALAT-gehalte kan betekenen dat je leverproblemen hebt. Tijdens de behandeling met AUBAGIO® wordt er bloedonderzoek uitgevoerd om het ALAT-gehalte te controleren.

  Het gebruik van permanente, langdurige of tijdelijke methoden om zwangerschap te voorkomen.Het is belangrijk effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling met
  AUBAGIO®.

  Jouw bloeddruk wordt bepaald door de hoeveelheid bloed die jouw hart rondpompt en de weerstand tegen de bloedstroom in de slagaderen. Hoe meer bloed het hart pompt en hoe nauwer de slagaderen, hoe hoger de bloeddruk. Regelmatige controle van de bloeddruk maakt deel uit van de behandeling met AUBAGIO®.

  Bloedplaatjes worden ook wel trombocyten genoemd. Dit zijn de cellen die voor het  stollen van het bloed zorgen. AUBAGIO® kan tijdens de eerste zes weken van de behandeling het aantal witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes in jouw bloed verminderen. Na de eerste zes weken wordt het aantal van deze cellen weer langzaam normaal.

  Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg, en regelt een groot deel van het functioneren van het lichaam. MS ontstaat wanneer het immuunsysteem het centrale zenuwstelsel aanvalt.

  Iets dat gedurende een lange periode aanhoudt of voortdurend terugkomt. Multiple sclerose (MS) is een chronische ziekte.

  Depressie is een aandoening die vaak zorgt voor gevoelens van verdriet en wanhoop. Depressie komt relatief vaak voor bij mensen met MS. Bespreek het daarom met jouw arts als je depressieve gevoelens hebt.

  De hoeveelheid van een geneesmiddel die op een bepaald moment moet worden ingenomen of toegediend.

  Behandelingen die de ziekte zelf aanpakken. Deze behandelingen zijn bedoeld om het aantal terugvallen te verminderen. Ook helpen ze om de voortgang van de ziekte te vertragen. Deze behandelingen worden vrijwel altijd gedurende een langere tijd gebruikt. Aubagio is een immunomodulerende behandeling.

  Een systeem in het lichaam dat alle lichaamsvreemde stoffen herkent en normaal gesproken
  onderscheidt van lichaamseigen stoffen. Het immuunsysteem beschermt het lichaam tegen infecties en lichaamsvreemde stoffen.

  Een wetenschappelijk onderzoek bij proefpersonen dat bedoeld is om de veiligheid en/of werkzaamheid van een behandeling te bepalen. Voor alle nieuwe behandelingen moeten strenge klinische onderzoeken uitgevoerd worden. Zo kunnen de risico’s en voordelen worden vastgesteld.

  Een chronische aandoening, waarbij het immuunsysteem het centrale zenuwstelsel (CZS) aanvalt. Bij MS vallen de immuuncellen het beschermingsmateriaal aan dat de zenuwvezels van het centrale zenuwstelsel omringt (myeline). Deze beschermlaag zorgt voor een snelle signaaloverdracht. Omdat de aanval tot ontstekingen aan de zenuwen leidt, kunnen deze hun werk niet langer goed uitvoeren. Hierdoor ontstaan symptomen die typisch zijn voor MS.

  Een beschermende laag rond de zenuwen in het centrale zenuwstelsel die nodig is voor een soepele informatieoverdracht van de ene zenuw naar de andere.

  Een vorm van MS die wordt gekenmerkt door duidelijk omlijnde terugvallen die eindigen wanneer de symptomen afnemen of verdwijnen. Patiënten herstellen na een terugval (bijna) volledig. De meeste MS-patiënten (85%) hebben eerst deze vorm van MS. Dankzij de huidige medicatie is niet altijd duidelijk wie nog in RRMS zit en wie evolueert of geevolueerd is naar de Progressieve vorm van MS.

  Het ruggenmerg maakt deel uit van het centrale zenuwstelsel en verbindt bijna alle delen van het lichaam met de hersenen.

  Het werkzame bestanddeel van AUBAGIO®.

  Als je nieuwe symptomen van MS ervaart of als oude symptomen ernstiger worden, wordt dit een 'terugval' of 'schub' genoemd. Oude symptomen die terugkeren of in een ander deel van het lichaam optreden, kunnen ook wijzen op een terugval. Tijdens terugvallen treden er symptomen op die enkele uren tot vele maanden kunnen aanhouden voordat ze weer verdwijnen.

  Moeheid die het gevolg is van geestelijke of lichamelijke inspanningen of van een medische aandoening. Mensen met MS hebben vaak last van vermoeidheid.

  Behandeling om AUBAGIO® sneller uit het lichaam te verwijderen.*

  • Behandeling met een medicijn dat colestyramine heet. Gedurende 11 dagen word je drie keer per dag behandeld. Jouw arts bepaalt de juiste dosis voor jou (4 g of 8 g); óf
  • Behandeling met 50 g actieve kool. Gedurende 11 dagen word je twee keer per dag behandeld.

  Zonder de versnelde uitwasprocedure kan AUBAGIO® gemiddeld nog zo’n acht maanden in jouw bloed aanwezig zijn. Bij sommige mensen blijft het medicijn zelfs nog twee jaar aanwezig.*

  SmPC AUBAGIO®, november 2022

  Behandeling om AUBAGIO® sneller uit het lichaam te verwijderen.*

  • Behandeling met een medicijn dat colestyramine heet. Gedurende 11 dagen word je drie keer per dag behandeld. Jouw arts bepaalt de juiste dosis voor jou (4 g of 8 g); óf
  • Behandeling met 50 g actieve kool. Gedurende 11 dagen word je twee keer per dag behandeld.

  Zonder de versnelde uitwasprocedure kan AUBAGIO® gemiddeld nog zo’n acht maanden in jouw bloed aanwezig zijn. Bij sommige mensen blijft het medicijn zelfs nog twee jaar aanwezig.*

  SmPC AUBAGIO®, november 2021

  Behandeling om AUBAGIO® sneller uit het lichaam te verwijderen.*

  • Behandeling met een medicijn dat colestyramine heet. Gedurende 11 dagen word je drie keer per dag behandeld. Jouw arts bepaalt de juiste dosis voor jou (4 g of 8 g); óf
  • Behandeling met 50 g actieve kool. Gedurende 11 dagen word je twee keer per dag behandeld.

  Zonder de versnelde uitwasprocedure kan AUBAGIO® gemiddeld nog zo’n acht maanden in jouw bloed aanwezig zijn. Bij sommige mensen blijft het medicijn zelfs nog twee jaar aanwezig.*

  SmPC AUBAGIO®, november 2021

  Behandeling om AUBAGIO® sneller uit het lichaam te verwijderen.*

  • Behandeling met een medicijn dat colestyramine heet. Gedurende 11 dagen word je drie keer per dag behandeld. Jouw arts bepaalt de juiste dosis voor jou (4 g of 8 g); óf
  • Behandeling met 50 g actieve kool. Gedurende 11 dagen word je twee keer per dag behandeld.

  Zonder de versnelde uitwasprocedure kan AUBAGIO® gemiddeld nog zo’n acht maanden in jouw bloed aanwezig zijn. Bij sommige mensen blijft het medicijn zelfs nog twee jaar aanwezig.*

  SmPC AUBAGIO®, november 2021

  Behandeling om AUBAGIO® sneller uit het lichaam te verwijderen.*

  • Behandeling met een medicijn dat colestyramine heet. Gedurende 11 dagen word je drie keer per dag behandeld. Jouw arts bepaalt de juiste dosis voor jou (4 g of 8 g); óf
  • Behandeling met 50 g actieve kool. Gedurende 11 dagen word je twee keer per dag behandeld.

  Zonder de versnelde uitwasprocedure kan AUBAGIO® gemiddeld nog zo’n acht maanden in jouw bloed aanwezig zijn. Bij sommige mensen blijft het medicijn zelfs nog twee jaar aanwezig.*

  SmPC AUBAGIO®, november 2021

  Behandeling om AUBAGIO® sneller uit het lichaam te verwijderen.*

  • Behandeling met een medicijn dat colestyramine heet. Gedurende 11 dagen word je drie keer per dag behandeld. Jouw arts bepaalt de juiste dosis voor jou (4 g of 8 g); óf
  • Behandeling met 50 g actieve kool. Gedurende 11 dagen word je twee keer per dag behandeld.

  Zonder de versnelde uitwasprocedure kan AUBAGIO® gemiddeld nog zo’n acht maanden in jouw bloed aanwezig zijn. Bij sommige mensen blijft het medicijn zelfs nog twee jaar aanwezig.*

  SmPC AUBAGIO®, november 2021

  Bloedonderzoek dat informatie geeft over iemands algehele gezondheidstoestand. Bij dit onderzoek worden verschillende bestanddelen van het bloed gemeten, waaronder witte bloedcellen en bloedplaatjes.

  Cellen in het bloed die deel uitmaken van het immuunsysteem en infecties helpen bestrijden. Witte bloedcellen bestaan uit verschillende soorten cellen. Als sommige soorten witte bloedcellen, zoals T-lymfocyten, niet meer goed functioneren kunnen deze de oorzaak zijn van allergieën en auto-immuunziekten zoals MS.

MAT-NL-2001837 v.4 – 032023